March 22, 11

İlk mobil yazım

image

Texnologiyanın yeni imkanları bəzi çətin işləri asan etməyə başlayır. Bu gündən blogumu yenidən yazmağa başlayacam, çünki artıq telefonumdan bloga nəzarət edə biləcəyəm. Bu post isə mənim ilk mobil postumdur…

Leave your comment

Please be polite. You can use these HTML tags: STRONG, A, BLOCKQUOTE, CODE