September 17, 09

Öz yolunu seç!

yol

tarix üçün qeyd:  Bu şəkli görəndə düşündüm ki,  bütün insanların yolları eyni yerdə başlayır və eyni yerdə qurtarır. Riyazi nöqteyi nəzərdən götürəndə 2 nöqtə arasndakı ən qısa məsafə düz xəttdir. Yəqin elə ona görədir ki, insan öz həyat yolunu seçəndə yolun qısa olmaması üçün bilərəkdən adətən düz yolu seçmir.

Leave your comment

Please be polite. You can use these HTML tags: STRONG, A, BLOCKQUOTE, CODE