April 28, 09

Qeyd – CSS monitorinq

Bu gün məni CSS-lə bağlı bir problem bütün günü məşğul etdiyi üçün bu qeydi eləmək istədim. Bütün web browserlər css kodununun heçdə hamısını eyni cür qəbul eləmir. Ona görə dizayn vaxtı tez-tez hansı  browserlərdə necə göründüyünü yoxlamaq lazım gəlir. Ona görə indi bura yazıram ki mənimdə yadımdan çıxmasın. Bu gün vaxtımın çoxu belə onlayn css monitorinq saytı axtarmaqla keçib. litmusapp.com belə bir saytdır. Burada 23 browserin görüntüsünə baxmaq olur, amma sayt pulludur. Pulsuz isə İE7 və FF2 browserlərinin görüntüsün görmək olar. Çox şükür ki, mənə İE7 lazım idi və mən pulsuz ötüşə bildim =)

Comments for this entry

NARKOZ
July 5, 2009 at 12:48 pm

browsershots.org

Leave your comment

Please be polite. You can use these HTML tags: STRONG, A, BLOCKQUOTE, CODE